عمومی

تور استرالیا

توضیحات

در حال بروز رسانی

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند

استرالیا

استرالیا

استراليابزرگترين جزيره جهان وكوچكترين قاره است،مساحت آن معادل ايالات متحده آمريكاست و36،755كيلومترمربع خط ساحلي دارد.مساحت آن درحدود25برابرجزيره بريتانياياتقريبادوبرابرمجموع مساحت هندوپاكستان است.
ميانگين ارتفاع استرالياازسطح دريادرمقايسه با ميانگين جهاني كه حدود700متر(2297فوت)است،كمتراز300(984فوت)است.
مرتفع ترين نقطه اين كشوركوهستان كسكيوباارتفاعي معادل2228متر(7310فوت)دررشته كوه هاي آلپ استرالياست كه درجنوب شرقي كشورواقع شده است.استراليايكي ازقديمي ترين سرزمين ها ومسطح ترين وخشك ترين قاره مسكوني دنياست،هرچندكه زمين هاي بايرغيرقابل سكونت ومناطق نيمه بياباني وسيعي دارد. بااين وجود،اين سرزمين با دارابودن جنگلهاي استوايي ودشتهاي وسيع درشمال،بيابان درمركز،زمينهاي كشاورزي حاصلخيزدرشرق،وسرزمين هاي پوشيده ازبرف درجنوب شرقي،ازنظراقليمي بسيارمتنوع است.درساحل غربي اين كشوراقيانوس هندودرساحل شرقي آن درياهاي تاسمان(TASMAN)وكورال(CORAL)ازاقيانوس آرام جنوبي قراردارند.

توضیحات بیشتر

با عرض پوزش، هیچ نقد و بررسی وجود ندارد هنوز برای این tour.